پروژه های آماریان

گروه آماریان با بیش از 10 سال سابقه و با بهره مندی از فارغ التحصیلان مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه های دولتی کشور، بیش از 20 پروژه سازمانی و بیش از 500 پروژه دانشجویی را انجام داده است.

سابقه مشاوره و همکاری در پروژه های دانشجویی دانشگاه های مطرح کشور در رشته های:
– مدیریت صنعتی
– مدیریت اجرایی
– مدیریت بازرگانی
– مدیریت دولتی
عناوین برخی از پروژه های انجام شده:

سابقه همکاری و مشاوره گروه آماریان، تنها به رشته های علوم انسانی محدود نمی شود. گروه آماریان با تسلط به نرم افزارهای SPSS, MATLAB, PLS, AMOS, EXPERT CHOICE, LISREL, و…. در برخی از پروژه های آماری دانشجویان رشته های مهندسی همکاری و مشاوره داشته است. برخی از پروژه های مذکور شامل موارد زیر می شود:

گروه آماریان با بیش از 5 سال سابقه در خصوص تجزیه و تحلیل داده های آماری و با بهره مندی از فارغ التحصیلان مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه های دولتی در بیش از 20 پروژه سازمانی فعالیت داشته است.
از جمله موضوعات پژوهشی که در سازمان های دولتی و خصوصی با همکاری مشاوران گروه آماریان صورت گرفته است، می توان در موضوعات زیر دسته بندی کرد: