Archive: جولای 10, 2018

Prediction-Reliability-Carabiner-123rf-54088501_s-832×350

10

جولای2018
قابليت اعتماد كه واژه‌هایی مانند پايايي، ثبات و اعتبار براي آن به كار برده مي‌شود و معادل انگليسي آن Reliability  است، يكي از ویژگی‌های ابزار اندازه گيري (پرسشنامه يا مصاحبه يا ساير آزمون‌های علوم اجتماعي) است. مفهوم ياد شده با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط ... ادامه
جولای 10, 2018amarian
validity-and-reliability

10

جولای2018
پژوهش در پديده هاي اجتماعي و سازماني، اكثراً از طريق معرف ها صورت مي گيرد براي مثال، زماني كه هدف ارزيابي وجهه‌ي يك استاد بين دانشجويان است، گفته مي شود رعايت نظم، داشتن سواد، بيان درست و ... در زمره ي معرف‌ها يا شاخص هاي يك معلم خوبند. حال سؤال ... ادامه
جولای 10, 2018amarian
emoji-likert

10

جولای2018
طیف لیکرت یکی از مهم ترین مقیاس‌هایی است که توسط پرسشنامه انجام می‌شود و توسط رنسیس لیکرت ابداع شده است. تعداد گویه ها در مقیاس لیکرت حداقل ۱۵ تا ۳۰ گویه است. در ساختن طیف لیکرت می‌بایست مراحل زیر را رعایت کرد: انتخاب موارد تشکیل دهنده مقیاس اندازه گیری و تدوین ... ادامه
جولای 10, 2018amarian
9780749481971

10

جولای2018
الف: سؤال‌های پرسشنامه باید بر اساس اهداف یا سوالات تحقیق تنظیم گردد ب: پرسشنامه بايد پاسخدهنده را جذب نموده و سوالات آن برای او جذاب باشد ج: پرسشنامه بايد  تا حد امكان كوتاه باشد و داده هاي مورد نياز پژوهشگر را فراهم آورد. د: پرسشنامه بايد همراه دستورالعمل تكميل آن بوده و چگونگي ... ادامه
جولای 10, 2018amarian
xQuestionnaire.jpg.pagespeed.ic.bg_amaTNMg

10

جولای2018
پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه اي از سؤال‌ها (گويه ها) است كه پاسخ دهنده با ملاحظه‌ی آن‌ها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد. اين پاسخ، داده‌ی مورد نياز پژوهشگر را تشكيل می‌دهد. سؤال‌های پرسشنامه را نوعي محرك- پاسخ می‌توان ... ادامه
جولای 10, 2018amarian
Scales-of-Measurement

10

جولای2018
مقیاس ها از مهم ترین ابزار های تحقیق در همه علوم به شمار می روند. به کمک مقیاس، واقعیت مورد مطالعه دقیق تر سنجیده می شوند و امکان رده بندی درونی اجزا را میسر می سازد. "استیونس"،  چهار سطح کلی اندازه گیری را که شامل مجموعه قواعدی برای انتساب مقدار یا ... ادامه
جولای 10, 2018amarian
spss-friedman-test-non-normality-histogram

10

جولای2018
گام اول در کادر محاوره ای که باز می شود متغیر هایی که می خواهید چولگی و کشیدگی آن را آزمون کنید را به کادر سفید انتقال دهید. سپس روی کلید options کلیک کنید و در کادر محاوره ی آن گزینه های Skewness و kurtosis را فعال کنید.... ادامه
جولای 10, 2018amarian
Random-Numbers

10

جولای2018
اگر بنا باشد که محققی بتواند از نتایج به دست آمده از یک نمونه، به نتایجی درباره جامعه برسد، باید نمونه او یک نمونه كاملا تصادفی باشد. یک آزمایش دو حالتی مانند پرتاب یک سکه را در نظر بگیرید. اگر چند بار پی در پی سکه را پرتاب کنید و ... ادامه
جولای 10, 2018amarian
one-way-anova-2

10

جولای2018
  تحلیل واریانس، رابطه بین یک متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل را مورد بررسی قرار می دهد.متغیر های مستقل کیفی هستند و متغیرهای وابسته کمی هستند. در تحلیل واریانس فرضیه های تحقیق ممکن است به دو صورت درآیند،که عبارتند از: 1- وجود تفاوت معنی دار بین گروه های متغیر ... ادامه
جولای 10, 2018amarian
spss_paired-t-test_window_labeled

10

جولای2018
وقتی می خواهید یک شرکت کننده در آزمون را در دو حالت مورد آزمایش قرار دهید، مانند هنگامی که می خواهید فشار خون افراد را در دو حالت ایستاده و نشسته مقایسه کنید، با اندازه های تکراری رو برو هستید. به چنین آزمون هایی واژه درون موردی اطلاق می کنیم. ... ادامه
جولای 10, 2018amarian