تحلیل آماری ویژه سازمان ها

پژوهش در سازمان ها از مهمترین فعالیت ها برای تصمیم گیری های مختلف مالی و غیر مالی است. این پژوهش ها که بیشتر در حوزه منابع انسانی سازمان ها انجام می شود، یکی از مهمترین منابع جهت اتخاذ تصمیم گیری های لازم بر اساس تغییرات صورت گرفته است. متأسفانه در بسیاری از سازمان های کشورمان رویکرد پژوهشی در رابطه با موضوعات مختلف رفتار سازمانی وجود ندارد که این امر در دراز مدت موجب رکود سازمانی شده و از کارایی و اثربخشی آن می کاهد. مطالعه در زمینه کلیه موضوعاتی که می تواند فرصت ها و نقاط قوت احتمالی را شناسایی کند و یا تهدید ها و نقاط ضعف را بهبود بخشد، برای کلیه سازمان ها امری ضروری است.

گروه مشاوره ای آماریان با بهره مندی از فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی و متخصص در زمینه آمار و روش تحقیق، آماده انجام پژوهش ها در موضوعات مختلف رفتار سازمانی برای کلیه سازمان ها و پژوهشگاه ها می باشد.
امید داریم با انجام پژوهش های مورد نیاز سازمان ها و تجزیه و تحلیل داده های آماری بتوانیم قدم بزرگی در کارایی و اثربخشی سازمان های تولیدی، خدماتی کشورمان برداریم.