ارائه خدمات مشاوره ای رایگان و تخصصی

گروه مشاوره ای آماریان در کنار خدمات تخصصی تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی، به منظور  برطرف کردن سؤالات و ابهامات پژوهشگران و نیز ایجاد اعتماد هر بیشتر اقدام به ارائه خدمات رایگان آماری می کند. از جمله خدمات رایگان آماری این گروه عبارتند از:

  • مشاوره تلفنی جهت آشنایی هر چه بیشتر با پروپوزال نویسی
  • خدمات مشاوره ای جهت تدوین فصول پایان نامه
  • آشنایی با روش های آماری مرتبط با اهداف پژوهش
  • ارائه خدمات مشاوره ای جهت دفاع از پایان نامه
  • تعیین حجم نمونه و آشنایی با روش های نمونه گیری