Tag: آزمون T تک نمونه ای

آزمون t تك نمونه‌ای
آزمون t تك نمونه‌ای در داده هاي كمّي، برای آزمودن این فرضیه که آیا میانگین یک نمونه ( ) با میانگین جامعه ( ) -که فرض بر این است دارای توزیع نرمال ‌باشد- یکسان است، از آزمون t تك نمونه‌ای استفاده کنید. از این آزمون در مواقعی استفاده کنید که می‌خواهید ... ادامه
جولای 10, 2018amarian