Tag: پرسشنامه

Prediction-Reliability-Carabiner-123rf-54088501_s-832×350
قابليت اعتماد كه واژه‌هایی مانند پايايي، ثبات و اعتبار براي آن به كار برده مي‌شود و معادل انگليسي آن Reliability  است، يكي از ویژگی‌های ابزار اندازه گيري (پرسشنامه يا مصاحبه يا ساير آزمون‌های علوم اجتماعي) است. مفهوم ياد شده با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط ... ادامه
جولای 10, 2018amarian
validity-and-reliability
پژوهش در پديده هاي اجتماعي و سازماني، اكثراً از طريق معرف ها صورت مي گيرد براي مثال، زماني كه هدف ارزيابي وجهه‌ي يك استاد بين دانشجويان است، گفته مي شود رعايت نظم، داشتن سواد، بيان درست و ... در زمره ي معرف‌ها يا شاخص هاي يك معلم خوبند. حال سؤال ... ادامه
جولای 10, 2018amarian
emoji-likert
طیف لیکرت یکی از مهم ترین مقیاس‌هایی است که توسط پرسشنامه انجام می‌شود و توسط رنسیس لیکرت ابداع شده است. تعداد گویه ها در مقیاس لیکرت حداقل ۱۵ تا ۳۰ گویه است. در ساختن طیف لیکرت می‌بایست مراحل زیر را رعایت کرد: انتخاب موارد تشکیل دهنده مقیاس اندازه گیری و تدوین ... ادامه
جولای 10, 2018amarian
9780749481971
الف: سؤال‌های پرسشنامه باید بر اساس اهداف یا سوالات تحقیق تنظیم گردد ب: پرسشنامه بايد پاسخدهنده را جذب نموده و سوالات آن برای او جذاب باشد ج: پرسشنامه بايد  تا حد امكان كوتاه باشد و داده هاي مورد نياز پژوهشگر را فراهم آورد. د: پرسشنامه بايد همراه دستورالعمل تكميل آن بوده و چگونگي ... ادامه
جولای 10, 2018amarian
xQuestionnaire.jpg.pagespeed.ic.bg_amaTNMg
پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه اي از سؤال‌ها (گويه ها) است كه پاسخ دهنده با ملاحظه‌ی آن‌ها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد. اين پاسخ، داده‌ی مورد نياز پژوهشگر را تشكيل می‌دهد. سؤال‌های پرسشنامه را نوعي محرك- پاسخ می‌توان ... ادامه
جولای 10, 2018amarian