پروژه های دانشجویی رشته های جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی

گروه مشاوره ای آماریان با بهره مندی از تجارب فارغ التحصیلان مقاطع تکمیلی دانشگاه های دولتی با بیش از 5 سال سابقه در حوزه تجزیه و تحلیل داده های آماری، در حدود 200 پروژه دانشجویی از دانشجویان رشته های روانشناسی، جامعه شناسی و علوم تربیتی (و سایر رشته های علوم انسانی) مشاوره و همکاری داشته است. از جمله موضوعات و پروژه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– آسیب شناسی برنامه های آموزش ضمن خدمت سازمان …
– بررسی تأثیر جو سازمانی بر بهداشت روانی معلمان در …
– طراحی دوره های آموزش ضمن خدمت در سازمان …
– مطالعه ای پیرامون جامعه شناسی ورزش و تبعیض جنسیتی با تاکید بر …
– شناسایی شایستگی های معلمی در مدارس …
– بررسی تجربیات بدو خدمت کارکنان …. به منظور طراحی دوره های آموزشی
– رابطه رهبری اصیل و جو سازمانی با یادگیری سازمانی در بین کارشناسان شرکت ….
– ….