Slide #1

تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار spss و pls و lisrel و amos و matlab (تضمین قیمت، کیفیت، توسط متخصصین آماری)

Slide #2

برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه روش تحقیق و آزمون های آماری

Slide #3

مشاوره رایگان و تلفنی آمار و روش تحقیق

Slide #4

مشاوره رایگان و تلفنی آمار و روش تحقیق

درباره آماریان

گروه آماریان به دنبال است که هر پژوهشگری با کلیات فرایند آمار و روش تحقیق آشنا شود و خود از عهده تدوین پژوهش خود و دفاع از آن برآید. این رسالت امکان پذیر نیست، مگر با حمایت، آموزش و مشاوره متخصصین آمار و روش تحقیق. معمولاً بسیاری از دانشجویان مقاطع کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد از خلاء موجود در دانشگاه ها و نبود برنامه درسی منسجم در رابطه با مبحث آمار و روش تحقیق رنج می برند و از کاربرد این مباحث در پژوهش خود آگاهی لازم را ندارند. بر این اساس گروه آماریان به دنبال آن است تا با ارائه خدمات مشاوره ای رایگان، گوشه ای از این خلاء آموزشی را پر کرده تا هر دانشجویی از عهده فرایند آمار و روش تحقیق پژوهش خود برآید. 

بهره مندی از کادری مجرب و متعهد

بهره مندی از کادری مجرب و متعهد

اطلاعات بیشتر
با آرامش دفاع کنید

با آرامش دفاع کنید

اطلاعات بیشتر
مشاوره و ارائه خدمات رایگان آماری

مشاوره و ارائه خدمات رایگان آماری

اطلاعات بیشتر

فرآیند تجزیه و تحلیل داده

تحلیل آماری ویژه سازمان ها

قبول سفارشات فوری در هر نقطه از ایران

ارسال درخواست