مشاوره و ارائه خدمات رایگان آماری

فرایند آمار و روش تحقیق بسیار پیچیده است و نیازمند توجه به ظرافت های بیشماری دارد. یکی از ارزشمندترین رسالت ها و سیاست های گروه آماریان ارائه خدمات تخصصی رایگان در زمینه آمار و روش تحقیق برای تدوین و نگارش پایان نامه، پورپوزال، مقاله و … است. گروه آماریان به دنبال است که هر دانشجویی با کلیات فرایند آمار و روش تحقیق آشنا شود و خود از عهده تدوین پژوهش خود و دفاع از آن برآید. این رسالت امکان پذیر نیست، مگر با حمایت، آموزش و مشاوره متخصصین آمار و روش تحقیق. معمولاً بسیاری از دانشجویان مقاطع کارشناسی و حتی کارشناسی ارشد از خلاء موجود در دانشگاه ها و نبود برنامه درسی منسجم در رابطه با مبحث آمار و روش تحقیق رنج می برند و از کاربرد این مباحث در پژوهش خود آگاهی لازم را ندارند. بر این اساس گروه آماریان به دنبال آن است تا با ارائه خدمات مشاوره ای رایگان، گوشه ای از این خلاء آموزشی را پر کرده تا هر دانشجویی از عهده فرایند آمار و روش تحقیق پژوهش خود برآید. 

گروه آماریان در کنار خدمات تخصصی تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی، به منظور  برطرف کردن سؤالات و ابهامات پژوهشگران و نیز ایجاد اعتماد هر بیشتر اقدام به ارائه خدمات رایگان آماری می کند. از جمله خدمات رایگان آماری این گروه عبارتند از:

  • مشاوره تلفنی جهت آشنایی هر چه بیشتر با پروپوزال نویسی
  • خدمات مشاوره ای جهت تدوین فصول پایان نامه
  • آشنایی با روش های آماری مرتبط با اهداف پژوهش
  • ارائه خدمات مشاوره ای جهت دفاع از پایان نامه
  • تعیین حجم نمونه و آشنایی با روش های نمونه گیری