تحلیل آماری ویژه سازمان ها

پژوهش در سازمان ها از مهمترین فعالیت ها برای تصمیم گیری های مختلف مالی و غیر مالی است. این پژوهش ها که بیشتر در حوزه منابع انسانی سازمان ها انجام می شود، یکی از مهمترین منابع جهت اتخاذ تصمیم گیری های لازم بر اساس تغییرات صورت گرفته است. متأسفانه در بسیاری از سازمان های کشورمان رویکرد پژوهشی در رابطه با موضوعات مختلف رفتار سازمانی وجود ندارد که این امر در دراز مدت موجب رکود سازمانی شده و از کارایی و اثربخشی آن می کاهد. مطالعه در زمینه کلیه موضوعاتی که می تواند فرصت ها و نقاط قوت احتمالی را شناسایی کند و یا تهدید ها و نقاط ضعف را بهبود بخشد، برای کلیه سازمان ها امری ضروری است.

گروه آماری آماریان با بهره مندی از فارغ التحصیلان حوزه های منابع انسانی و متخصص در زمینه تجزیه و تحلیل داده های آماری آماده انجام پژوهش های مربوط برای سازمان ها در موضوعات مختلف رفتار سازمانی بوده و بر اساس پژوهش های صورت گرفته می تواند تحلیل مناسبی از وضعیت موجود سازمان ها ارائه دهد. امید داریم با انجام پژوهش های مورد نیاز سازمان ها و تجزیه و تحلیل داده های آماری بتوانیم قدم بزرگی در کارایی و اثربخشی سازمان های تولیدی، خدماتی کشورمان برداریم.